Asuka601
隐世仙人♂

[更 早] [香港] [剧情] [BD-1080P] 空山灵雨[国语音轨/简繁英字幕].Raining.in.the.Mountain.1979.1080p.BluRay.x265.10bit.FLAC.1.0-S

-->

完整标题:空山灵雨[国语音轨/简繁英字幕].Raining.in.the.Mountain.1979.1080p.BluRay.x265.10bit.FLAC.1.0-SONYHD 7.17GB◎标 题 空山灵雨
◎译 名 Raining in the Mountain
◎片 名 空山靈雨
◎年 代 1979
◎产 地 中国香港
◎类 别 剧情 / 动作 / 武侠 / 古装
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 1979-07-11(中国香港)
◎IMDb评分 7.3/10 (1318人评价)
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt0192213/
◎豆瓣评分 8.4/10 (17012人评价)
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1301136/
◎片 长 120分钟
◎导 演 胡金铨 King Hu
◎编 剧 胡金铨 King Hu
◎演 员 田丰 Feng Tien
   孙越 Yueh Sun
   徐枫 Feng Hsu
   秦沛 Paul Chun
   石隽 Chun Shih
   吴明才 Ming-tsai Wu
   吴家骧 Chia-hsiang Wu
   佟林 Lin Tung
   萧德虎 Siu Tak-Foo
   王光裕 Kuang Yu Wang
   鲁纯 Chan Lu
   李文泰 Wen Tai Li
   陈慧楼 Hui Lou Chen
   金昌根 Chang-Ken Chin
   杜伟和 Wei Ho Tu

◎简 介
  故事发生在名为“三宝寺”的古刹之中,住持即将圆寂的消息惹得江湖之中一片风雨,原因在于寺庙之中藏有的珍贵手写经书《大乘起信论》,谁若能接替住持的衣钵,便能获得这无价的珍宝。住持有三个徒弟,传衣钵是大事,于是,住持请来了王将军(田丰 饰)、施主文安(孙越 饰)和悟外法师 ( 吴家骧 饰),除了悟外法师之外的两人均觊觎经书的价值连城,文安甚至带来了女飞贼白狐(徐枫 饰)以备不时之需。  住持有三个徒弟,大师兄(石隽 饰)和二师弟早已经被王将军和文安收买,只有三师弟慧思(秦沛 饰)是一心一意的为寺庙着想。就在这个节骨眼上,一位名叫邱明(佟林 饰)的男子来到寺里剃度为僧,邱明身为流犯却实为含冤受屈,而令他受冤且害他家破人亡的罪魁祸首不在别处,正在这寺庙之中。

##### MediaInfo ######
General
Unique ID : 222643316837498813383700171123030463870 (0xA77F8B0763B016BE3CF4EAA368F3957E)
Complete name : Raining.in.the.Mountain.1979.1080p.BluRay.x265.10bit.FLAC.1.0-SONYHD.mkv
Duration : 2 h 1 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 8 444 kb/s

Video
ID : 1
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L4@Main
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 2 h 1 min
Bit rate : 8 187 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 802 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.222
Stream size : 6.95 GiB (97%)
Writing library : x265 3.5g2b25c9ba0+45:[Windows][GCC 10.2.0][64 bit] Yuuki 10bit+8bit+12bit
Encoding settings : rc=crf / crf=19.0000 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / no-lossless / no-cu-lossless / aq-mode=3 / aq-strength=0.75 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / deblock=0:0 / ref=6 / limit-refs=1 / no-limit-modes / bframes=8 / b-adapt=2 / bframe-bias=0 / b-pyramid / b-intra / weightp / weightb / min-keyint=24 / max-keyint=240 / rc-lookahead=24 / gop-lookahead=0 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / max-cu-size=64 / min-cu-size=8 / me=3 / subme=7 / merange=48 / rdoq-level=0 / rd=4 / rdpenalty=0 / dynamic-rd=0.00 / no-rd-refine / ----- / cutree / sao / no-rect / no-amp / no-open-gop / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / qg-size=32 / qpmax=69 / qpmin=0 / ----- / cpuid=1111039 / frame-threads=5 / numa-pools=+ / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x802 / interlace=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / lookahead-slices=0 / no-splice / no-intra-refresh / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / max-merge=3 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / no-analyze-src-pics / no-sao-non-deblock / selective-sao=4 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-splitrd-skip / zone-count=0 / no-strict-cbr / no-rc-grain / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass
Language : English
Default : Yes
Forced : No

Audio
ID : 2
Format : FLAC
Format/Info : Free Lossless Audio Codec
Codec ID : A_FLAC
Duration : 2 h 1 min
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 237 kb/s
Channel(s) : 1 channel
Channel layout : C
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 11.719 FPS (4096 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossless
Stream size : 206 MiB (3%)
Title : Mandarin
Writing library : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
Language : Chinese
Default : Yes
Forced : No

Text #1
ID : 3
ID in the original source medium : 4609 (0x1201)
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 1 h 55 min
Bit rate : 13.2 kb/s
Frame rate : 0.242 FPS
Count of elements : 1681
Stream size : 10.9 MiB (0%)
Title : chs
Language : Chinese
Default : Yes
Forced : No
Original source medium : Blu-ray

Text #2
ID : 4
ID in the original source medium : 4610 (0x1202)
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 1 h 55 min
Bit rate : 13.3 kb/s
Frame rate : 0.242 FPS
Count of elements : 1681
Stream size : 11.0 MiB (0%)
Title : cht
Language : Chinese
Default : No
Forced : No
Original source medium : Blu-ray

Text #3
ID : 5
ID in the original source medium : 4608 (0x1200)
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 2 h 0 min
Bit rate : 17.0 kb/s
Frame rate : 0.259 FPS
Count of elements : 1868
Stream size : 14.6 MiB (0%)
Title : eng
Language : English
Default : No
Forced : No
Original source medium : Blu-ray

Menu
00:00:00.000 : en:Chapter 01
00:10:27.793 : en:Chapter 02
00:18:30.567 : en:Chapter 03
00:27:07.542 : en:Chapter 04
00:32:42.585 : en:Chapter 05
00:43:28.689 : en:Chapter 06
00:51:47.020 : en:Chapter 07
01:01:00.615 : en:Chapter 08
01:11:28.200 : en:Chapter 09
01:18:20.946 : en:Chapter 10
01:27:02.467 : en:Chapter 11
01:35:08.411 : en:Chapter 12
01:44:17.292 : en:Chapter 13
01:52:38.668 : en:Chapter 14


部分资源为软字幕,移动端推荐播放器:MxPlayer,nPlayer,infuse ,其他播放器请自行尝试。

部分资源为软字幕,电脑端推荐播放器:PotPlayer,完美解码,KMPLAYER,其他播放器请自行尝试。1 个附件 售价 大小 下载 时间

Raining.in.the.Mountain.1979.1080p.BluRay.x265.10bit.FLAC.1.0-SONYHD[1LOU.ME].torrent 0 金币 20.84K 1582 次 2月前

#1楼
发帖时间:2023-12-06 21:47:45   |   回复数:0
游客组